Skip to content
  Nahajaš se: Domov arrow Projekt MID arrow Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje - partnerstva
  Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje - partnerstva

  MSS logo_sc  ESS
   
  logo_mid_napis_m
   Z izvedbo tega projekta se bomo tako vključili v Program aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007 - 2013, saj bomo prispevali k uresničevanju nekaterih osnovnih strateških ciljev, kot je na primer povečevanje prehoda v zaposlitev, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, večja prilagodljivost in konkurenčnost zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja in okrepitev socialne vključenosti. Istočasno bomo tako prispevali tudi k uresničevanju Nacionalne resolucije za obdobje 2006 - 2009, predvsem v okviru prioritete, ki je usmerjena k dvigovanju formalne izobrazbene ravni zaposlenih.
  V Sloveniji se je pokazala potreba po stabilnejših in administrativno učinkovitejših ukrepih, ki bi pripomogli k uveljavljanje večje lastne prepoznavnosti med delodajalci, brezposelnimi in širšo javnostjo. Tako spremembe v gospodarstvu kot tudi rezultati gospodarskega razvoja se kažejo v spremembah na trgu na dela, ki so predvsem posledica prehoda v tržno gospodarstvo. Statistični podatki kažejo, da je, poleg podravske regije, ki jo bomo zajeli v projektu, v zadnjem petletnem obdobju visoka stopnja brezposelnosti značilna še za pomursko in zasavsko regijo.

  Med glavne izzive, ki se pojavljajo na trgu dela, sodijo:

  • visok delež dolgotrajno brezposelnih (ki se je v zadnjih desetih letih še povečal),
  • slaba izobrazbena sestava brezposelnih (visok delež brezposelnih oseb brez oziroma z nizko izobrazbo),
  • nizka stopnja zaposlenih starejših,
  • sorazmerno visoka stopnja brezposelnosti med mladimi,
  • naraščanje števila brezposelnih oseb z višjo ali visoko izobrazbo.


  Naziv operacije: Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje partnerstva
  Projekt MID: Mreža izobraževanj za delo,
  operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport

  Med izzive na trgu dela prištevamo tudi problem zaposlenih delavcev v postopku zgubljanja zaposlitve (bodisi kot tehnološki višek bodisi zaradi pomanjkanja izobrazbe), zaposlenih, ki na delovnem mestu potrebujejo nadgradnjo svojih veščin ali tistih, ki si želijo novih zaposlitvenih možnosti, pa zaradi pomanjkanja znanja to ni možno.

  Na Šolskem centru Ptuj smo v času med januarjem in marcem 2008 izvedli anketo med partnerji, ki smo jih pridobili v okviru projekta PID. Zanimalo nas je predvsem, kakšne so potrebe njihovih delavcev po nadgradnji njihovih znanj ali po pridobivanju novih. Anketo je izpolnilo 22 delodajalcev. Pokazalo se je, da zaposleni potrebujejo izobraževanja predvsem s področja t.im. "mehkih znanj", tehnike (računalniško usposabljanje, usposabljanje operaterjev CNC strojev, izobraževanja o zakonskih predpisih) in tujih jezikov.

  Zastavljeni cilji:

  V projektu želimo uresničiti predvsem cilje, ki so povezani z učinkovitostjo sistema izobraževanja in usposabljanja, zlasti v povezavi s širšim okoljem in pomočjo podjetij iz tega okolja. S tem želimo povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in nadaljnje usposabljanje zaposlenih, kot tudi povečati zaposlitvene možnosti za brezposelne. Potrebe in zahteve podjetij iz širšega lokalnega okolja se v zadnjih letih ne skladajo s strukturo delovne sile na trgu dela in zato želimo s tem projektom tudi prispevati k zmanjševanju razkoraka med potrebami podjetij in ponudbo trga dela. V tem smislu bi pripomogli tudi k večjemu razvoju gospodarstva v lokalnem okolju, nenazadnje pa tudi k izboljšanju (zvišanju) splošne izobraženosti prebivalstva.

   

  Ciljne skupine:

  • zaposleni, ki potrebujejo nadaljnje usposabljanje, da nadgradijo svoje znanje;
  • brezposelne osebe, ki imajo glede na potrebe delodajalcev pomanjkanje znanj;
  • podjetja, ki zaznavajo, se srečujejo ali predvidevajo pomanjkanje veščin ob hitrem tehnološkem in družbenem razvoju.

   

   

  OBRAZEC ZA PRIJAVO


  Pozabljeno geslo?
  Še nimate računa? Registracija

  Projekti Šolski center Ptuj

  -->